top of page
Odot_School_Banner_02.jpg

פעילות חודשית

בית לחם הגלילית

פעילויות וחופשות החודש

להלן תאריכים חשובים בחודש זה
ביטולים של פעילות או אם יש פעילות נוספת
מעבר לפעילות הרגילה
ברמה של כלל בית ספר להוקי ו/או ברמת המועדון
יום שלישי 28/5/2024  פעילות רגילה לט-יב
יום חמישי 30/5/2024 פעילות רגילה
יום ראשון 2/6/2024 פעילות רגילה
יום שלישי 4/6/2024 פעילות רגילה לט-יב
יום חמישי 6/6/2024 פעילות רגילה

יום ראשון 9/6/2024 יום משחקים בבית לחם לה-ו+ ז-ח מהשעה 17:30-20:00 (ט-יב אימון ב 20:00)
יום שלישי 11/6/2024 חג שבועות אין פעילות
יום חמישי 13/6/2024 פעילות רגילה
יום ראשון 16/6/2024 פעילות רגילה

יום שלישי 18/6/2024 יום משחקים לה-ו + ז-ח בקרית ביאליק 18:00-20:00 (ט-יב אימון ב 20:00)
יום רביעי 19/6/2024 ערב משחקים לה-ו + ז-ח בגבעת עדה 18:00-20:00 + אופציה למשחק ט-יב אחרי

יום חמישי 20/6/2024 פעילות רגילה
יום ראשון 23/6/2024 פעילות רגילה
יום שלישי 25/6/2024 פעילות רגילה

יום רביעי 26/6/2024 אימון לט-יב עם נבחרת ישראל בוגרים בבית לחם בשעה 19:20
יום חמישי 27/6/2024 ערב משחקים בבית לחם מול גבעת עדה לה-ו + ז-ח - 18:00-20:00 עם אופציה למשחק לט-יב
יום ראשון 30/6/2024 אימון סיום עונה - פרטים בהמשך
bottom of page