top of page
Odot_School_Banner_02.jpg

פעילות חודשית

קרית ביאליק

פעילויות וחופשות החודש

להלן תאריכים חשובים בחודש זה
ביטולים של פעילות או אם יש פעילות נוספת
מעבר לפעילות הרגילה
ברמה של כלל בית ספר להוקי ו/או ברמת המועדון
לוגו חדש 2024.png
יום שלישי 28/5/2024 - פעילות רגילה
יום חמישי 30/5/2024 - פעילות רגילה
יום ראשון 2/6/2024 - פעילות רגילה
יום שלישי 4/6/2024 - פעילות רגילה
יום רביעי 5/6/2024 - משחקים לה-ו + ז-ח בגבעת עדה 18:15-20:30
יום חמישי 6/6/2024 - פעילות רגילה
יום ראשון 9/6/2024 - משחקים לה-ו + ז-ח בבית לחם הגלילית 17:30-20:00
יום שלישי 11/6/2024 - חג שבועות אין פעילות
יום חמישי 13/6/2024 - משחקים לה-ו + ז-ח מול גבעת עדה 18:00-20:00 בקרית ביאליק
יום ראשון 16/6/2024 - פעילות רגילה
יום שלישי 18/6/2024 - משחקים לה-ו + ז-ח מול בית לחם הגלילית 18:00-20:00 בקרית ביאליק
יום חמישי 20/6/2024 - פעילות רגילה
יום ראשון 23/6/2024 - פעילות רגילה
יום שלישי 25/6/2024 - פעילות רגילה
יום חמישי 27/6/2024 - פעילות רגילה - אימון אחרון לשנה
יום ראשון 30/6/2024 אין אימונים לה-ח
bottom of page