top of page
Odot_School_Banner_02.jpg

פעילות חודשית

גבעת עדה

פעילויות וחופשות החודש

להלן תאריכים חשובים בחודש זה
ביטולים של פעילות או אם יש פעילות נוספת
מעבר לפעילות הרגילה
ברמה של כלל בית ספר להוקי ו/או ברמת המועדון
Logo_Dragons_01.png
יום שני 27/5/2024 - פעילות רגילה
יום רביעי 29/5/2024 פעילות רגילה
יום ראשון 2/6/2024 - פעילות רגילה
יום שני 3/6/2024 - טורניר ב-ד , לשאר הגילאים כרגיל
יום רביעי 5/6/2024 - משחקים מול ביאליק ה-ו + ז-ח 18:15-20:30 אימון לט-יב אחרי

יום ראשון 9/6/2024 - פעילות רגילה
יום שני 10/6/2024 - פעילות רגילה
יום רביעי 12/6/2024 - חג שבועות אין פעילות
יום חמישי 13/6/2024 - משחקים ה-ו + ז-ח מול קרית ביאליק בקרית ביאליק 18:00-20:00
יום ראשון 16/6/2024 - פעילות רגילה
יום שני 17/6/2024 - פעילות רגילה
ייום רביעי 19/6/2024 - משחקים מול בל'ג ה-ו + ז-ח 18:15-20:30 אפשרות למשחק ט-יב אחרי
יום ראשון 23/6/2024 - פעילות רגילה
יום שני 24/6/2024 - פעילות רגילה
יום רביעי  26/6/2024 - פעילות רגילה
יום חמישי 27/6/2024 - משחקים ה-ו + ז-ח מול בל'ג בבל'ג 18:00-20:00 אופציה למשחק ט-יב אחרי
יום ראשון 30/6/2024 - שיעור סיום שנה
bottom of page