top of page
Odot_School_Banner_02.jpg

9/3/24
בקרית ביאליק

טורניר הוקי גלגליות לכיתות ה-ו

יום שבת 9/3/24 
מגרש ההוקי בקרית ביאליק
09:00-12:30
דמי השתתפות בטורניר 45 ש"ח 

טורניר שלשות לכיתות ט-י

יום שבת 9/3/24 
מגרש ההוקי בקרית ביאליק
16
:00-20:00 דמי השתתפות בטורניר 45 ש"ח 
bottom of page