top of page

טורניר הוקי גלגליות לכיתות ב-ד

יום שבת 16/3/24 
מגרש ההוקי בקרית ביאליק
09:00-12:00
דמי השתתפות בטורניר 45 ש"ח 

טורניר הוקי גלגליות לכיתות ז-ח

יום שבת 16/3/24 
מגרש ההוקי בקרית ביאליק
16
:30-20:00 דמי השתתפות בטורניר 45 ש"ח 

טורניר שלשות י"א-י"ב

יום שבת 16/3/24 
מגרש ההוקי בקרית ביאליק
12
:30-15:30 דמי השתתפות בטורניר 45 ש"ח 
Odot_School_Banner_02.jpg

9/3/24
בקרית ביאליק

bottom of page