cover

תנאי שימוש ותקנון

תקנון אתר אינטרנט "בית ספר לגלגליות"

 1. מבוא
  • האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני (חנות וירטואלית) לציוד מקצועי, הוקם ומופעל על ידי "בית ספר לגלגליות" (להלן: "בית הספר") האתר מציע לציבור גולשי האינטרנט בישראל המשתמשים מידע אודות פעילויות בית הספר, מוצרים ושירותים המוצעים מעת לעת וכן רכישת מוצרים.
  • הנכם מתבקשים, אפוא, לקרוא תנאים אלו בקפידה, שכן, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו ע"י המשתמש הן באתר והן טלפונית (להלן: "המשתמש" ו/או "הגולש" ו/או "הלקוח" ו/או "המזמין"), התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין החנות, לכל דבר ועניין.
  • תנאי השימוש ותקנון האתר מנוסחים ביחיד ו/או ברבים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המשתמש לרבות גלישה ו/או רכישה ו/או שימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או בטלפון ו/או כל מדיה אחרת ייחשבו כהצהרה והסכמת המשתמש לכל תוכן הדברים הכתובים באתר ובתקנון, זה כלשונם. הוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין בית הספר. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר כלשונו והינך מסכים ומתחייב להוראותיו. אם אינך מסכים לחלק או לכל תנאי תקנון זה אנא הימנע מלעשות כל שימוש באתר.
  • נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר, בית הספר ממליץ למשתמשי האתר לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 1. מי אנחנו?

האתר מנוהל ומופעל ע"י מר אלון ויזמן, בכל שאלה ו/או בירור תוכלו לפנות לבית הספר באמצעות צור קשר באתר הבית או באמצעות טלפון מס' 052-8219821 או בדואר אלקטרוני alhockey@gmail.com מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 19:00 כתובתנו החרושת 74 קריית ביאליק. כתובתנו למשלוח דואר: ת.ד 1289 קריית ים, מיקוד 2911201

 

 1. רשאים להשתמש באתר

רשאי לרכוש אך ורק משתמש העומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש הינו תושב מדינת ישראל אשר גילו עולה על 18 שנים.
 • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
 1. הליך ההזמנה / המכירה
  • המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. בעת בחירת המוצר יש לעיין בדף המוצר בטרם ביצוע הקנייה פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם, מחירם יופיע בדף המוצר אך לא רק, יתכן ושדף המוצר ו/או טופס ההזמנה יחיל תנאי עסקה נוספים על תקנון זה. במקרה זה תנאי התקנון יגברו אלא אם כן התנאים הנוספים לא סותרים תקנון זה ואז יהוו תנאים מצטברים( להלן: "המוצר").
  • בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר – מוצר, צבע, גודל, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר").
  • בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם מלא, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום, בחירת סוג משלוח (להלן: "טופס ההזמנה") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לבית הספר (להלן: "ביצוע ההזמנה"). מובהר בזאת כי המשלוח כרוך בתשלום נוסף בהתאם לסוג משלוח.
  • באחריות המשתמש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה. יודגש כי בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש סיפק פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים.
  • במעמד ביצוע ההזמנה, תתבצע בדיקת הפרטים בחברת האשראי עצמה לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת אישור כאמור לבית הספר ההזמנה תועבר לטיפול בהכנתה אריזתה והוצאה למשלוח (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
  • במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יקבל המזמין הודעה מתאימה. לצורך השלמת הליך הרכישה יידרש המזמין לפנות לחברת כרטיסי האשראי אשר מנפיקה לו את הכרטיס עימו המזמין מעוניין לבצע את התשלום לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, הפעולה תחשב כהשלמתה רק לאחר שבית הספר קיבל מחברת האשראי את האישור על ביצוע העסקה.
  • לא פעל המזמין להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהא בית הספר רשאי לבטל את ההזמנה.
  • כל הזמנת ואספקת מוצר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.
  • הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הינם מחירים כוללים מע"מ על פי דין.
  • בית הספר מציע באתר מוצרים ושירותים בכמויות, במחירים והתנאים כפי שימצא לנכון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. שמורה לבית הספר הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים והשירותים באתר, לקבוע כמות כל מוצר ו/או שירות שיוצע לרכישה , את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.
  • בעסקה בה מבקש המשתמש אפשרות לשלם בתשלומים או באמצעי תשלום אחר כגון: ו/או בשיק ו/או במזומן ו/או בהעברה בנקאית יש לציין זאת בטופס ההזמנה.
  • הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

 1. מבצעים והטבות
  • אתר בית הספר מציע לעיתים מבצעים או הטבות או קופונים ללקוחותיו באמצעות עדכונים במייל או באתר הבית. על המשתמש לוודא את תוקפו של כל מבצע.
  • בית הספר רשאי בכל עת להפסיק את המבצעים, הטבות והקופונים אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. המבצעים תקפים לפי התאריכים שיצוינו או עד גמר המלאי.
  • במבצעים בהם משתתפים מספר מוצרים בעלי מחיר שונה, ההטבה תינתן עבור וביחס למוצר הזול מבניהם.
  • הטבות והגרלות במגוון מוצרים הניתן להתעדכן באתר הבית.
  • פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים ו/או תקשורת נוספת בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש על פי הדין.
 1. מדיניות אספקת המוצר
  • אספקת המוצר בימי עסקים וכרוכה בתשלום דמי משלוח בהתאם לאיזור וסוג המשלוח, להלן אפשרויות משלוח:
   • דואר רשום תוך 14 ימי עסקים בכפוף לתנאי השירות החיצוני.
   • דואר שליחים תוך 7 ימי עסקים בכפוף לתנאי השירות החיצוני.
   • באמצעות אחת השלוחות (מדרכים) עד 7 ימי עסקים.
   • איסוף עצמי בהתאם לשעות פעילות בית הספר – אינו כרוך בתשלום.
  • בית הספר אינו חוסך במאמצים כדי לספק לכם מוצרים הטובים ביותר. המוצרים יהיו באריזתם המקורית וייארזו באריזות ניילון או בכל אריזה סבירה אחרת בהתאם לסוג משלוח. המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם במצבם כפי שהוא .(As Is)
  • ככל שהמשלוחים כפופים לצד ג', התנאים יכולים להשתנות ואין בית הספר נושא באחריות בנושאים הקשורים לאותם צדי ג'. לרבות רשלנות השליח ו/או עיכוב המשלוח ו/או הגעת המוצר במצב לא תקין ללקוח כתוצאה מהשליחות וכדומה, בכפוף לכל דין (סעיף זה אינו חל על האמור בסעיף 6.1.3).
  • אפשרויות השילוח ומחירם יפורטו לבחירה בגוף ההזמנה.
  • בית הספר לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' ו/או על ידי בית הספר אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר.
 1. מדיניות שינויים וביטולים
  • המזמין רשאי לבטל עסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: החוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת, בתקנון זה או בכל מקום אחר באתר, לשיקול דעת בית הספר.
  • ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
  • הביטול ייעשה באמצעות מייל בלבד לבית הספר הכולל שלם מלא מספר טלפון ומספר הזמנה.
  • ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם ועל פי הדין.
  • ביטול ההזמנה כפופה כי הלוקח יחזיר את המוצר, על חשבונו, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש, תקין וללא שימוש כלל.
  • התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.
  • ביטול עסקה שאינה פגם או אי התאמה של המוצר להזמנה, עלות החזר המוצר לחנות יחול על הלקוח כאמור.
  • בית הספר עושה את מירב המאמצים לייצג את המלאי העדכני באתר. אך במצב בו אזל המלאי של המוצר, גם לאחר ההזמנה, החברה יציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. בית הספר לא ישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור. תקום לבית הספר הזכות לבטל את העסקה.
 1. ביטולים ע"י בית הספר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי בית הספר לבטל את זכאות המזמין לבצע עסקאות באתר ו/או טלפונית בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתה.
 • כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, בית הספר יהא רשאי לבטל את העיסקה.
 • הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.
 • באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, יהא רשאי בית הספר לבטל את העיסקה.
 • אם בעת ביצוע ההזמנה באתר מסר המזמין במתכוון פרטים שגויים;
 • אם המזמין ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר בית הספר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו וספקיו של בית הספר;
 • אם המשתמש בשירותי אתר בית הספר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה;
 • אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

זכרו: אם תמסרו פרטים שגויים במקרה כזה לא תהיה לכם כלפי בית הספר ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה.

 

 1. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

בית הספר נוקט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת מידע לשמור את פרטי המשתמש הנימסר ע"י המשתמש ולא למסור פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות בית הספר להבטיח חסינות מוחלטת מפני שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר לרבות חדירות למחשב בית הספר או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי בית הספר ו/או יעשה שימוש במידע זה. לפיכך, בית הספר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת בית הספר ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית הספר מכל מין וסוג שהוא.

 

 1. אחריות

חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר בית הספר, למעט מחירם, מקבל בית הספר מיצרני המוצרים והוא מזין אותו אל האתר כפי שהוא. בית הספר אינו בודק את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והוא לא יישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכי המשתמש או לתיאורם.

כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות לנגד עיני הרוכש על גבי מסך המחשב ורוכש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

בית הספר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצדו של בית הספר. במקרה זה תהיה אחריות בית הספר מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.

השירות באתר בית הספר ניתן לשימוש כפי שהוא. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית הספר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיו ולדרישותיו של המשתמש.

בית הספר  עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר. יחד עם זאת, בית הספר  אינו מתחייב שהשירות באתר בית הספר  לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

 

 1. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר בית הספר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של בית הספר בלבד, או של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי, תוכן, כתבה, יישום, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קובץ תוכנה וכל חומר אחר בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר בית הספר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו שייך באופן בלעדי לבית הספר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בית הספר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.

אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין בית הספר לבין אותם צדדים.

 

 1. איסור שימוש מסחרי

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת בית הספר בכתב ומראש.

 

 1. שינויים באתר ובשירות

בית הספר רשאי לשנות, מעת לעת, תנאים אלה, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר בית הספר וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.

בית הספר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית הספר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

 1. דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר בית הספר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית השלום קריות.

 

יש שאלות?

צרו קשר ונשמח לענות

צרו קשר

עגלת קניות

דילוג לתוכן